Tehlikeli Madde Sigortası

Tehlikeli Madde Sigortası

Tehlikeli madde sorumluluk sigortası yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, satan, nakleden ya da depolayanların, bu faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere verdikleri bedeni ya da maddi zararların karşılanmasını sağlayan poliçe türüdür. Bu işi yapanların kusurları olsun ya da olmasın, üçüncü kişilere verilen zararlar, poliçe teminatları dahilinde ve genel şartlar sağlandığında, bu poliçe tarafından karşılanır. İşiniz tehlikeli madde üremek, nakletmek, satmak ya da depolamak ise karşı tarafa verilecek her türlü maddi ya da bedensel zarara karşı kendinizi ve çalışanlarınızı güvenceye almak için tehlike madde sorumluluk sigortası yaptırmanız gerekir.

 

 

Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası Hangi Durumlarda Geçerli Olmaz?

Tehlikeli madde depolama, üretme, nakletme ya da satma işini yapanlar, bu faaliyete başlamadan önce tehlikeli madde sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunadır. Faaliyet izninin alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, bu sigortanın yaptırılması zorunlu tutulmuştur. Bu poliçenin detayları ise kanunla belirtilmiştir. Buna göre poliçenin geçerli olmadığı durumlar aşağıdaki şekilde açıklanır;

  1. Maddi ya da bedeni zarara neden olan olaya kasten neden olan kişilerin zarar ve ziyan talepleri poliçeye dahil değildir.
  2. Manevi tazminata ait olan talepler bu poliçe ile karşılanmaz.
  3. Sigorta yaptıran kişinin kendisinin uğrayacağı zarar ve ziyanlar bu sigorta tarafından karşılanmaz.
  4. Sigortalıya bağlı olarak çalışan kişilerin uğradıkları zarar ve ziyanlar karşılanmaz.
  5. Savaş ya da savaş niteliğindeki hareketler, ayaklanma, ihtilal ve isyan gibi nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyan talepleri karşılanmaz.
  6. Herhangi bir nükleer yakıttan ya da nükleer yakıtın yanması sonucunda meydana gelen bütün kayıp ve hasarlar karşılanmaz.
  7. Terör eylemleri ve bu eylemlere müdahaleler sonucunda meydana gelen zarar ve ziyanlar, poliçe tarafından karşılanmaz.

Yukarıda sayılan maddelerin dışında zarara neden olan eylem yanıcı, patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerden kaynaklanıyorsa, tehlikeli madde sorumluluk sigortası devreye girer. Bu poliçe sigortalının haksız taleplere karşı korunmasını sağlar. Bu poliçe kapsamında sigortayı yaptıran kişiye açılacak olan dava masrafları ve avukatlık ücretleri de sigorta şirketi tarafından ödenir. Bu bedel, sigortanın tazminat bedeli kapsamında ödenmektedir.

Tehlikeli Madde Sorumluluk Sigortası ile İlgili Genel Bilgiler

Tehlikeli madde sigortası, kanunda belirtilen işleri yapan sigortalıların üçüncü kişilere verdikleri bedeli ya da maddi hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. Ayrıca sigortayı yaptıran kişiye açılacak olan dava ve avukatlık masrafları da bu poliçe tarafından karşılanır. Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu zorunlu poliçeyi en iyi teminatlar ve en uygun primlerle yaptırmak için Yeniden Sigorta Acentemizden destek alabilirsiniz. Acentemiz, Türkiye’nin en iyi sigorta şirketlerinden alacağı poliçe tekliflerini anında görüntülemenizi sağlar. 

Yalnızca istediğiniz teminatlar ile birlikte varsa ek teminatlarınızı da belirleyerek, anlaşmalı olduğunuz şirketler tarafından verilen teklifleri görüntülemeniz yeterlidir. Acentemizden size en uygun tehlikeli madde sorumluluk sigortası tekliflerini alabilmek için 7/24 hizmet alabilirsiniz. Ayrıca uygun ödeme koşullarından yararlanabilirsiniz. Bu sayede en kapsamlı sigorta poliçesine uygun fiyatlarla, tek tek sigorta şirketi araştırmak zorunda kalmadan, birkaç dakika içinde sahip olabilirsiniz.