Tehlikeli Atık Sigortası

Tehlikeli Atık Sigortası

Tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası olarak adlandırılan bu poliçe, tehlikeli maddeler ile birlikte değerlendirilir. Yapılan işin faaliyeti gereği tehlikeli atık yönetmeliğine uygun olması gerekir. Bu tehlikeli atıklar, bazı durumların meydana gelmesi sonucunda üçüncü kişilere zarar gelmesine neden olabilir. Bu durumda, kanunda belirtilen faaliyetleri yapan işyerleri ya da gerçek kişiler tarafından yaptırılan tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası devreye girer ve üçüncü kişilere verilen zararlar, bu poliçe tarafından karşılanır. Bu poliçenin yaptırılması zorunludur ve genel şartları kanun tarafından belirlenmiştir.

Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

İşletmelerin faaliyetleri sırasında kullandıkları tehlikeli madde olan petrol, tüp gaz, kimyevi maddeler, petrol ürünleri, boya gibi maddelerin verebileceği zararları teminat altına alan poliçe türüne, tehlikeli atık zorunlu mal sorumluluk sigortası adı verilir. Bu sigorta, bu faaliyetleri yaptıran işyerleri için zorunlu tutulmaktadır. Bu işyerleri faaliyetlerine başlamada önce izin alma aşamasında, bu poliçeyi yaptırmak zorundadır. Türkiye sınırları içinde geçerli olan bu poliçenin genel şartlarıyla birlikte özel şartları da bulunur. Yani poliçenize ek teminatlar da ekletebilirsiniz.

Tehlikeli atık sigortası sentetik, katı, sıvı ya da gaz şeklide kullanılan atıkların üretimi, taşınması, depolanması, satımı, atıkların toplaması, geçici ve ara depolaması, yeniden kullanılması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi faaliyetlerinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yaptırılabilir. Bu kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucunda üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararları karşılar. Sigortalı olan kişi sorumlu olsun ya da olmasın, bu poliçe zararın tazminini üstlenecektir. Ayrıca sigortayı yaptıran kişilere açılan davalarda, dava masrafları ve avukatlık ücretleri de bu sigorta tarafından karşılanır.

Sigortanın karşılayacağı masraflar, belirlenen limitler dahilide ödenir. Tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası petrol ve petrol ürünü satan iş yerlerinde ve kimyevi madde kullanan ya da satan firmalarda kullanılır.

Tehlikeli Atık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Tehlikeli atık sigortasının primlerinin nasıl ve hangi şartlar dâhilinde belirleneceği kanun tarafından açıklanmıştır. Buna göre bu sigortanın bedeli kanunda belirtilen asgari teminat tutarına göre belirlenir. Sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenen bu bedeller, peşin olarak tahsil edilmelidir. Bu sigortanın fiyatının belirlenmesinde ise şu faktörler etkilidir;

  1. Sigortalanacak olan iş yerinin konumu, mevcut güvenlik önlemleri ve tahmini satış hasılatı
  2. Tehlikeli atığın cinsi ve miktarı, hangi amaçla kullanıldığı, bu atıkların kullanılacağı yerin ve işin nitelikleri

Tehlikeli atıkların taşınması durumunda sigorta primleri, dağıtımın gerçekleştiği havayoluna, karayoluna, deniz yoluna ya da demiryoluna bağlı olarak araç başına veya sigorta süresi boyunca taşınacak olan miktara göre belirlenir.

Şirketinizi için tehlikeli atık sigortası yaptırmak istiyorsanız, geniş kapsamlı poliçe tekliflerine Yeniden Sigorta Acentemizden ulaşabilirsiniz. Acentemiz, sizlere Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri tarafından sağlanan tehlikeli atık poliçesi için en iyi poliçe tekliflerini sunacaktır. Bütçenize dost olan bu poliçeleri, danışmanlarımızdan yardım alarak sadece birkaç dakika içinde yaptırabilir hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.